Blog.Vina.Solutions

Ứng dụng Office sắp liên thông với 'đám mây' Dropbox

Ứng dụng Office sắp liên thông với 'đám mây' Dropbox

Người dùng ứng dụng Office trong tương lai có thể quản lý và chia sẻ tập tin thông qua dịch vụ lưu trữ trực tuyến Dropbox, bên cạnh tùy chọn... Đọc thêm »

Được tạo bởi Blogger.

© Blog.Vina.Solutions
Theme Designed by irsah indesigns.